Lækagesøgning

Eksempel: Hvis dit trykluftanlæg kører 24 timer i døgnet med et tryk på 8 bar, koster en lækage på 3 mm mere end kr. 24.000 om året ved en elpris på 70 øre pr. KWh. Vi har specialiseret os i lækagesøgning og lækagemåling på trykluftanlæg med ultralydsmåler. Udstyret er så fintfølende, at målingen kan foretages, selvom der er støj fra produktionen.

Resultat af lækagesøgning og lækagemåling dokumenteres i en samlet energirapport

Eventuelle lækager i trykluftanlægget afmærkes på stedet med "leak tags" og fotograferes. De samlede resultater af den gennemførte lækagesøgning og lækagemåling dokumenteres i en samlet energirapport, som sendes til virksomheden. Energirapporten giver et hurtigt overblik over besparelsespotentialet, og hvis det ønskes, udarbejder vi et overslag over, hvad det vil koste at udbedre lækagerne, specificeret på reservedele og arbejdsløn. Som regel er tilbagebetalingstiden på under 6 måneder.

Lækagesøgning og lækagemåling efter behov eller på serviceaftale

Lækagesøgning og lækagemåling kan foretages efter behov. Det er f.eks. en god idé altid at få lavet en gennemgang af trykluftanlægget, inden virksomheden investerer i en større kompressor eller i en ekstra kompressor, fordi der mangler luft i produktionen.

For at reducere risikoen for energispild bør lækagesøgning og lækagemåling foretages med jævne mellemrum. Vi tilbyder en fordelagtig serviceaftale, som passer til virksomhedens behov, hvor vi tilbyder rabat på reservedelene.

Stor energibesparelse

Stort udbytte