d. MMMM yyyy
 

Code of Conduct

HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd.

HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi søger hele tiden at forbedre vores etiske, sociale og miljømæssige adfærd.

Vores mål er at mindske vores aktiviteters påvirkning af miljøet, sørge for vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, sikre retfærdig og rettidig aflønning af vores arbejdsstyrke og opføre os hæderligt i forbindelse med vore aktiviteter.

 

HYTOR har en forventning om, at alle ansatte respekterer og lever op til HYTORs Code of Conduct.

 

HYTOR forventer også, at alle de forretningspartnere, som udfører arbejde for HYTOR og leverer udstyr og tjenesteydelser, vil bidrage til vore bestræbelser for at fremme ansvarlig praksis på tværs af hele forsyningskæden.

 

Læs HYTOR's Code of Conduct

<Tilbage