d. MMMM yyyy
 

Et flerårigt godt samarbejde med MacArtney har været grobund for designudvikling og opbygning af tryktestpanler til hydrostatiske tryktesttanke.

Læs spændende artikel om HYTOR’s nye FSV ventil, der eliminere lækage ved fire safety kit før første afspærringsventil.

HYTOR er nu klar til at imødekomme forespørgsler på den nye manuelle højtrykspumpe HPX1500 og HPX2800 fra Hi-Force.

Med den batteridrevne DA serie af Nutrunnere fra Plarad er det nu muligt at spænde bolte op til 2.6000 NM uden at skulle tilslutte generator - altså helt fri for ledninger.