d. MMMM yyyy
 
13-05-2014 06:44:18

Så tilfredse er kunderne med HYTOR

13-05-2014 06:44:18

94% af kunderne er ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med HYTOR's generelle performance set ud fra en helhedsbetragtning.

Hos HYTOR er det kunderne, der vha. en omfattende tilfredshedsanalyse, bedømmer hvordan vi klarer os - og hvor vi skal sætte kræfterne ind for at skabe forbedringer af produkter og/eller serviceydelser.

I december 2013 blev HYTOR’s kundetilfredshed gennemført for sjette gang med de samme spørgsmål. Det gør det muligt at følge udviklingen i kundernes tilfredshed tilbage fra 2006.

 

Kundetilfredshedsanalysen er baseret på en veldokumenteret analysemodel udviklet af Homburg & Rudolph, Universität Mannheim. Analysen er skræddersyet til Business-to-Business salg på det industrielle marked.

135 kunder fordelt på 72 virksomheder har i 2013 vurderet HYTOR på følgende 7 målepunkter:
1. Produkter
2. Produktrelateret information
3. Salgspersonale
4. Tilbudsgivning/ordrehåndtering
5. Teknisk service
6. Internt personale
7. Behandlingen af reklamationer

 

En række flotte karakterer
Vi har modtaget mange gode og konstruktive tilbagemeldinger og den overordnede vurdering er meget positiv. Skalaen går fra '1=Meget utilfreds' til '5=Meget tilfreds'. Det er HYTOR’s mål at nå en score på minimum '4=Tilfreds' på alle målepunkter. Som man kan se af grafen 'Alle målepunkter' (klik på grafen for forstørrelse), er det lykkedes at holde et højt niveau hele vejen igennem.

HYTOR opnår en samlet tilfredsscore på 4,5 som er det hidtil bedste resultat for HYTOR.

 

..stadig plads til forbedring

Der er fremgang at spore over stort set hele linjen, dog må vi konstatere at det ikke at lykkedes at komme i mål med ”behandling af reklamationer”, da HYTOR knap når en 4’er på dette punkt. Det er et målepunkt hvor vi erkender det er svært at score højt…! HYTOR fortsætter arbejdet med den igangværende forbedringsproces, der konstant holder fokus på området.

Trods den lille fremgang på ”produktrelateret information” når HYTOR kun knap en 4’er. Der er stor fokus på området og en forbedringsproces er sat i gang. Processen skal gøre det nemmere og mere overskueligt for vores kunder at få den ønskede produktinformation - også via de mest anvendte medier i dag.

 

Stor tak til de kunder der har taget tiden til at besvare spørgsmålene.

<Tilbage