d. MMMM yyyy
 
26-01-2018 11:57:46

Måske er her løsningen på velkendte korrosionsproblemer på instrumentering!

26-01-2018 11:57:46

I offshore olie- og gasindustrien oplever vi ofte, ligesom Parker, at der hyppigst forekommer korrosion på rør grundet den relativt lave godstykkelse. Derfor vælger mange en højere legering på rør alene. Fittings er på grund af den noget højere godstykkelse generelt mere modstandsdygtige over for korrosion, men hvordan ser det ud, når der er tale om dobbelte klemringsfittings, som er hyppigt anvendte i instrumenteringsinstallationer?

Korrosion kan også forekomme på ikke-synlige steder. I situationer, hvor dobbelte klemringsfittings eksempelvis er monteret på rør i barske miljøer, er den pågældende klemring meget udsat og ikke synlig, med mindre installationen skilles ad. Risikoen ved en sådan situation er, at samlingen svigter på grund af korrosion, og der opstår lækage, og i nogle tilfælde kan det forekomme, at røret bliver skudt ud af samlingen på grund af trykket. Denne situation kan undgås ved at revurdere klassificeringen af kritiske komponenter i en instrumenteringsinstallation.

Spalte- og grubekorrosion, også kaldet lokalkorrosion, er også en kendt problemstilling i barske miljøer og ofte årsag til lækager eller nedbrud af installationen.

I et barskt miljø med vibrationer, som eksempelvis findes offshore, kan der opstå sprækker og revner, hvilket ofte er tegn på spændingskorrosion. Denne korrosionsform vil resultere i fatale fejl på installationen i løbet af meget kort tid. Overordnet set har en højere godstykkelse på komponenten ikke noget at sige i barske miljøer, når der også er spændingskorrosion til stede, da den højere godstykkelse ikke kan forhindre sprækker og revner i at brede sig. 

En sikker og omkostningseffektiv drift kan opnås med et korrekt valg af materialer i kombination med det rigtige design, så unødvendige belastninger undgås. Derfor er vores specialister varsomme, når de rådgiver om modstandsdygtige instrumenteringskomponenter til barske miljøer, da de er bekendte med udfordringerne ved at blande materialer i instrumenteringsinstallationer, men samtidig har de også løsningen på dette problem.

Clara Moyano som er Innovation Engineer – Material Science hos Parker skriver på Parker’s blog om det velkendte problem og giver en teknisk beskrivelse af udfordringerne med korrosion i barske miljøer. 

Ring til Jesper B. Lauridsen på telefon 7913 0030 eller send en mail til jbl@hytor.com for rådgivning i valg af komponenter og materialer, så du undgår korrosionsproblemer på instrumentering.

Læs mere om hvordan du, kollegaer eller medarbejdere kan blive klædt på til at vælge de rigtige komponenter og materialer ved hjælp af et kursus i instrument-fittings – klemring eller et kursus i instrumentfittings – højtryk (over 1000 bar).

 

<Tilbage