d. MMMM yyyy
 
19-09-2018 13:48:38

HYTOR og eptools fusionerer, og aktiviteterne deles op

19-09-2018 13:48:38

En styrket og mere målrettet indsats mod primært olie og gas samt vindmølleindustrien er baggrunden for, at ejer Niels G. Langerhuus vælger at lægge datterskabet eptools a/s sammen med HYTOR A/S og dele virksomheden op i hhv. HYTOR Fluid Solutions A/S og HYTOR Tools Solutions A/S.

Igennem de senere år har HYTOR oplevet et stigende behov for at frigøre aktiviteter inden for vindmølleindustrien fra aktiviteter inden for primært olie og gas og den generelle industri. Trods synergier på tværs af brancherne kræver disse markeder en noget mere fokuseret og målrettet indsats. ”Vi oplever konstante konsolideringer og opkøb hos kunderne, som til stadighed hæver kravene til, at vi ikke kun skal være specialister, men også kunne levere en større del af en samlede løsning fremadrettet”, slår direktør og ejer Niels G. Langerhuus fast.

Med afsæt i HYTORs mission om at sætte kunden i fokus deles aktiviteterne i HYTOR op i HYTOR Fluid Solutions A/S og HYTOR Tools Solutions A/S, begge under HYTOR A/S. HYTOR Fluid Solutions A/S vil varetage aktiviteterne inden for primært olie og gas samt den generelle industri, og HYTOR Tools Solutions A/S vil have fokus på de aktiviteter, der primært henvender sig til vindsegmentet.

”Opdeling af aktiviteterne er for så vidt ikke noget fremmed for os. Vi har allerede delt aktiviteterne delvist salgsmæssigt op i divisioner i dag”, siger Niels Langerhuus og fortsætter: ”Den primære forskel vil være opdelingen i den måde, vi vil komme til at kommunikere ud i markedet på, da aktiviteterne nu vil blive skilt fra hinanden, og det vil være mere overskueligt, hvad vi er i stand til at levere til kunden i kraft af en mere målrettet tilgang til kunderne”.

For yderligere at styrke aktiviteterne inden for vindsegmentet bringes aktiviteterne i eptools, som i dag er et søsterselskab til HYTOR A/S, sammen med vindaktiviteterne fra HYTOR, og vil sammen operere under navnet HYTOR Tools Solutions A/S. Det betyder også, at de aktiviteter som i dag ligger hos eptools i Herning, flyttes til lokalerne i Esbjerg, hvorfra både salg, service, reparation og udlejning af kendte produkter inden for hydraulisk og elektrisk værktøj samt generatorer og komplette værktøjsløsninger vil blive håndteret.

Den mere målrettede tilgang til markedet i kombination af en styrket produktportefølje og kompetence i kraft af sammenlægningen med eptools, vil give HYTOR Tools Solutions A/S det helt rigtige setup til at imødekomme kundernes krav om at forblive specialister og samtidig kunne være i stand til at levere større og bredere værktøjsløsninger. Samtidig vil en opdeling også have stor betydning for de olie- og gaseksportaktiviteter, som HYTOR primært har til Qatar, da HYTOR her vil være i stand til at kommunikere sine kompetencer mere klart og tydeligt på et marked hvor man stadig er forholdsvis nye.

En endelig ændring i koncernstrukturen vil træde i kraft pr 1. januar 2019. Flytningen af aktiviteterne i Herning hos eptools vil påbegynde i slutningen af 2018 og forventes at være afsluttet inden 2. kvartal 2019.

Yderligere praktiske informationer vil blive sendt ud til kunder, leverandører og samarbejdspartnere ultimo 2018.

 

Klik her for at downloade pressemeddelelse som pdf - dansk version

 

Klik her for at downloade pressemeddelelse som pdf - engelsk version

<Tilbage