d. MMMM yyyy
 
05-08-2015 08:22:28

HYTOR leverer vitale komponenter og tryktestpanel til avanceret hydrostatisk tryktank

05-08-2015 08:22:28

Som specialister indenfor højt tryk, pneumatik og styring har HYTOR været den helt rigtige samarbejdspartner for MacArtney i forbindelse med udvikling af hydrostatiske tryktest tanke.
HYTOR har med sin tekniske viden og indgående kendskab til opbygning af anlæg iht. maskindirektivet og internationale standarder som ISO, ATEX og NORSOK, der alle kræver et højt dokumentations niveau, kunnet yde den helt rigtige sparring for MacArtney i forbindelse med valg af udstyr til den hydrostatiske tryktesttank.

Det er vitalt, at komponenterne til den hydrostatiske tryktank er af den højeste kvalitet, et svigt i et af komponenterne kan have fatalt udfald, når der arbejdes med stor volumen og tryk op mod 690 bar. HYTOR har derfor udvalgt nogle af markedets bedste produkter til det hydrostatiske styrepanel så som Haskel pumper, Butech højtryks fittings og ventiler, Parker pneumatik og Parker A-lok fittings. – produkter der alle lever op til de strengeste internationale krav.

HYTOR har yderligere bistået MacArtney med teknisk sparring indenfor tryksætning af testtank, så det er muligt at kontrollere trykstigning (så der kan simuleres trykstigning svarende til sænkning af komponenten ned i store havdybder) og kontrolleret tryksænkning (så der kan simuleres trykfald svarende til at hæve komponenten op fra store havdybder).

Læs mere om MacArtneys hydrostatisk tryktesttank her eller kontakt en af HYTOR’s specialister hvis du ønsker sparring inden for højt tryk og pneumatik – find specialist her.


Hos MacArtney udvikler man produkter indenfor undervands teknologi til brug blandt andet i olie & gas industrien. Man har derfor den viden der skal til for at simulere miljøet under vandet, med henblik på at kunne tilbyde tests i egne faciliteter, men også et komplet set-up til on-site installation af tryktest tanke. Med den hydrostatiske tryktest tank, med kapacitet op mod 690 bar, er det muligt at teste stort set alt udstyr der anvendes under vandet.

<Tilbage