d. MMMM yyyy
 
26-05-2016 12:35:31

119.100 kWh årligt sparet efter lækagesøgning fra HYTOR.

26-05-2016 12:35:31

”Et utæt trykluftsystem koster dyrt” slår Ole Friis fra Aller Aqua fast. Med en energipris på 0,70 kr./kWh giver de reparationer, der er foretaget, en årlig besparelse på 83.370 kr. Hertil kommer en yderligere besparelse på omkostninger til vedligeholdelse af det system, som Aller Aqua nu ender med at koble fra, hvilken anslås til 40.000 kr.

 

Vi sidder på Ole Friis’ kontor hos Aller Aqua i Christiansfeld. Ole Friis fortæller, at virksomheden i en lang årrække har forsøgt at holde fokus på energibesparelser, men ikke har formået at følge dem helt til dørs.

Energioptimeringen hos Aller Aqua tager sin spæde start i 2008, men først da man i 2013 kommer i en situation, hvor der i daglig tale ”mangler luft” for at kunne producere, kommer energioptimering for alvor i fokus. Aller Aqua er på daværende tidpunkt havnet i en situation, hvor der ikke er kapacitet (trykluft) nok til produktionen, og Aller Aqua får derfor behov for yderligere en kompressor (30-37 kWh). Ole Friis fortæller, at en opgradering til i alt fire kompressorer som udgangspunkt virkede voldsomt med den daværende produktion taget i betragtning. Derfor vælger Aller Aqua at sætte fokus på eventuelle utætheder i det eksisterende anlæg, før der investeres i endnu en kompressor. Det skal vise sig at være en klog beslutning.


Aller Aqua indgår derfor et samarbejde med HYTOR og SE Energi & Klima med henblik på at få foretaget en lækagesøgning og energiberegning på trykluftanlægget for netop at kunne tage en kvalificeret beslutning om, hvorvidt en investering i endnu en kompressor er nødvendig.

HYTOR’s professionelle lækagesøgning og systematiske gennemgang af det pågældende trykluftsystem kombineret med en gennemgribende måling og beregning fra SE Energi & Klima viste, at Aller Aqua ved hjælp af reparationer og tætning af det eksisterende trykluftsystem kunne opnå det ønskede tryk uden at skulle investere i den fjerde kompressor.
Aller Aqua indgik derfor en aftale med HYTOR om udbedring af utætheder samt reparation og ombygning. Ved slutmålingen på trykluftanlægget blev de beregnede besparelser fastslået med en reel måling, der viste en besparelse på 119.100 kWh på årsbasis. Lækagemålingen og de efterfølgende tætninger, reparationer og ombygninger har yderligere bevirket, at Aller Aqua i dag har kapacitet nok med to kompressorer og kan have den tredje kompressor stående som backup.

 

Energibesparende reparationer med tilskud
Der er i slutningen af 2015 kommet nye regler på området omkring tætning af trykluftlækager. Det betyder, at der ved en systematisk fabriksgennemgang, som indbefatter tætning og reparation af lækager, må indberettes en besparelse med en værdi på 0,5. Hvis gennemgangen samtidig resulterer i en omkostning, så tilbagebetalingstiden er mere end et år, kan der gives tilskud til besparelsen.

Eksempel: Hvis en virksomhed har sparet 100.000 kWh/år ved at reparere og tætne lækager, multipliceres besparelsen med 0,5. De 50.000 kWh/år kan SE Energi & Klima give et tilskud til på 0,45 kr./kWh. Således betaler SE Energi & Klima 22.500 kr. i tilskud til reparationen af trykluftanlægget.

 

SE Energi & Klima
Under projektet bidrog SE Energi og Kima med kortlægningen af energibesparelsen i form af målinger og beregninger.
SE Energi og Klima kunne ikke alene fastslå besparelsen men samtidig også guide Aller Aqua igennem gældende tilskudsordninger til energibesparende projekter.

Kontakt Kim Falck Grony på kfg@se.dk for yderligere information om tilskud.

 

HYTOR
HYTOR har flere årtiers erfaring med etablering, service og reparation af trykluftsystemer samt opbygning og salg af avancerede kompressorløsninger til olie og gas industrien og industrien generelt.
Med en systematisk og professionel lækagesøgning fra HYTOR’s erfarne og uddannede servicemontører kan der sikkert også findes besparelser i dit trykluftsystem.

Kontakt Preben Nielsen på pn@hytor.com eller ring 7913 0000 for at høre mere om dine muligheder.

Læs også mere om lækagesøgning her

 

Download artiklen som pdf her

 

<Tilbage